Lịch vạn niên tháng 8/2020

Từ xa xưa, trước khi làm một việc gì đó quan trọng nhiều người luôn có thói quen chọn ngày lành, tháng tốt với mong muốn công việc được tiến hành thuận lợi nhất. Sau đây là tổng hợp những ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận để bạn tiện theo dõi.

Những ngày cần tránh trong tháng 8/2020

 • Tháng 8/2020 bắt đầu từ ngày 12/6 âm lịch đến 12/7 âm lịch theo lịch vạn niên. Ngày xấu trong tháng này được tính như sau:
 • Ngày Tam Nương: Gồm 6 ngày mùng 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch. Tức các ngày 2, 7, 11, 16, 21, 25 dương lịch của tháng 8.
 • Ngày Nguyệt Kỵ: Gồm 3 ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch. Tức các ngày mùng 3, 12, 23 dương lịch.
 • Ngày Dương Công Kỵ: Mỗi tháng sẽ có 1 ngày. Trong tháng 8/2020 là ngày 11/7 âm lịch (tức ngày 29/8)
 • Ngày Sát Chủ Dương: Trong tháng 8/2020 là ngày Sửu, ngày Thìn.
Lịch vạn niên tháng 8/2020
Lịch vạn niên tháng 8/2020
 • Ngày Vãng Vong (Lục Sát): Trong tháng 8/2020 đó là ngày Ngọ và ngày Dậu.
 • Ngày Hắc Đạo: Tránh những ngày có trực xấu như Chấp, Phá, Bế, Nguy.
 • Tháng 7 âm lịch: Ngày 19/8 dương lịch sẽ là ngày 1/7 âm lịch theo lịch vạn niên. Do đó, nếu có công việc quan trọng cần thực hiện trước ngày 19/8. Tuyệt đối không nên làm việc gì lớn kể cả chuyển nhà, chuyển văn phòng trong tháng 7 âm vì theo quan niệm đó là tháng cô hồn, rất không tố

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận theo tuổi

Ngày đẹp hợp tài vận còn được xem xét thêm khía cạnh hợp tuổi của gia chủ. Do vậy, khi chọn ngày đẹp tháng 8/2020 cần chọn ngày tốt theo tuổi gia chủ như ngày lục hợp, tam hợp theo quy luật tương sinh giữa can với can, giữa chi với chi.

 • Thập nhị địa chi tam hợp (Tốt): Hợi – Mão – Mùi; Dần – Ngọ – Tuất;  Tỵ – Dậu – Sửu; Thân- Tý – Thìn.
 • Thập nhị địa chi lục hợp (Tốt): Tý – Sửu; Dần – Hợi; Mão – Tuất; Thìn – Dậu; Tỵ – Thân; Ngọ – Mùi.
 • Thiên can hợp (Tốt): Giáp – Kỷ; Bính – Tân; Ất – Canh; Đinh – Nhâm; Kỷ – Giáp; Mậu – Quý; Canh – Ất, Nhâm – Đinh; Tân – Bính; Quý – Mậu.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Tý

 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Sửu

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Dần

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Mão

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Thìn

 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Tỵ

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Ngọ

 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
Mỗi một tuổi sẽ ứng với ngày tốt khác nhau nên bạn cần lưu tâm
Mỗi một tuổi sẽ ứng với ngày tốt khác nhau nên bạn cần lưu tâm ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Mùi

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Thân

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Dậu

 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Tuất

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 6/8 dương lịch (tức ngày 17/6 âm lịch, ngày Tân Tỵ) là ngày Hoàng Đạo, Trực Khai. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 9/8 dương lịch (tức ngày 20-6 âm lịch ngày Giáp Thân), ngày Hoàng Đạo, trực Kiến. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h.
 • Ngày 18/8 dương lịch (tức ngày 29/6 âm lịch, ngày Quý Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
 • Ngày 30/8 dương lịch (tức ngày 12/7 âm lịch, ngày Ất Tỵ). Ngày Hoàng Đạo, trực Thu. Giờ hoàng đạo 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h.

Ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận người tuổi Hợi

 • Ngày 4/8 dương lịch (tức ngày 15/6 âm lịch, ngày Kỷ Mão). Ngày trực Thành. Giờ hoàng đạo 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h.
 • Ngày 23/8 dương lịch (tức ngày 5/7 âm lịch, ngày Mậu Tuất). Ngày Hoàng Đạo, trực Mãn. Giờ Hoàng Đạo 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.
 • Ngày 25/8 dương lịch (tức ngày 7/7 âm lịch, ngày Canh Tý). Ngày Hoàng Đạo, trực Định. Giờ Hoàng Đạo 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Trên đây là những thông tin cụ thể nhất về những ngày đẹp tháng 8/2020 hợp tài vận của gia chủ theo các tuổi. Hy vọng rằng đã giúp ích cho bạn lựa chọn được ngày tốt nhất để khởi hành đại sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *